SESC-030-16 (quadrada)
SESC-030-16 (quadrada)

Quin és el teu diagnòstic? (30)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

SESC-032-16 (quadrada)
SESC-032-16 (quadrada)

No sempre és un limfoma

3

En una canal de porc, femella de 2 anys d’edat, s’aprecien múltiples nòduls blanquinosos endurits al fetge i també als nòduls limfàtics mesentèrics. Són de consistència moderadament endurida i, al tall, mostren una coloració rosada, amb el marge blanquinós.

(more…)

SESC-022-16 (quadrada)
SESC-022-16 (quadrada)

Quin és el teu diagnòstic? (29)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

SESC-016-16 (quadrada)
SESC-016-16 (quadrada)

Quin és el teu diagnòstic? (28)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

SESC-010-16 (quadrada)
SESC-010-16 (quadrada)

Això no és una triquina!

0

Des d’una sala de tractament de carn de caça ens fan arribar unes larves de nemàtode que s’han trobat al fer una digestió artificial de fragments de múscul per al diagnòstic de triquina. Les larves són molt diferents de les de Trichinella spp. però l’inspector té curiositat per saber de quina espècie es tracta i  quin pot ser el seu origen. (more…)

SESC-074-14 (quadrada)
SESC-074-14 (quadrada)

Larves amb cua de rata!?

1

Vam rebre, des d’un escorxador, imatges de dues larves trobades al rentamans del servei higiènic. L’inspector que va remetre les mostres tenia curiositat per saber què era aquella extranya larva amb cua de rata i per si es podia tractar d’algún paràsit. (more…)

SESC-088-15 (quadrada)
SESC-088-15 (quadrada)

Descomposició postmortem en canals de porc senglar

4

Ens remeten, des d’una sala de tractament de carn de caça, mostres i  imatges de canals de senglar amb canvis de coloració verdosa. (more…)

SESC-012-16 (quadrada)
SESC-012-16 (quadrada)

Quin és el teu diagnòstic? (27)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

SESC-98-15 (quadrada)
SESC-98-15 (quadrada)

Limfadenitis granulomatosa en un porc senglar

0

Un inspector d’una sala de tractament de carn de caça ens va remetre mostres de limfonodes traqueobronquials i preescapulars d’una canal de porc senglar (Sus scrofa) lleugerament augmentats de mida i molt endurits. Al tall presentaven lesions de coloració blanquinosa i mineralitzades.

(more…)

SESC-092-16 (quadrat)
SESC-092-16 (quadrat)

Quin és el teu diagnòstic? (26)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

Go to Top