SESC-054-15 (quadrada)
SESC-054-15 (quadrada)

Pneumònia granulomatosa en un xai

0

En un xai de 4 mesos d’edat, mascle, s’aprecia una àrea del lòbul pulmonar apical amb múltiples nòduls endurits esfèrics d’aproximadament 1cm de diàmetre. (més…)

SESC-057-15 (QUADRADA)
SESC-057-15 (QUADRADA)

Quin és el teu diagnòstic? (21)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (més…)

SESC-052-15 (quadrada)
SESC-052-15 (quadrada)

Miositis necrotitzant purulenta cervical en una truja

0

En una truja de 2-3 anys d’edat de raça creuada es van observar lesions de coloració verdós pàl·lid a la musculatura del coll. (més…)

SESC-039-15 (quadrada)
SESC-039-15 (quadrada)

Quin és el teu diagnòstic? (20)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (més…)

SESC-049-15 (quadrat)
SESC-049-15 (quadrat)

Melanosis uberis en un porc

7

En una canal de porc de 7 mesos d’edat, mascle, de raça creuada s’observen a nivell del teixit adipós subcutani ventral àrees multifocals amb presència de lesions de color negre, d’aspecte filamentós. (més…)

SESC-040-15 (quadrada)
SESC-040-15 (quadrada)

Esplenomegàlia i lesions peritoneals en una canal de porc

1

En una truja de 6 mesos d’edat de raça creuada es va observar una marcada esplenomegàlia (media uns 85 cm). La melsa, a més, presentava una coloració pàl·lida d’aspecte marmori. A la serosa peritoneal es podien observar petites lesions nodulars blanquinoses amb aspecte de peritonitis cronificada. (més…)

quadrado
quadrado

Quin és el teu diagnòstic? (19)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (més…)

SESC-023-15 (quadrada)
SESC-023-15 (quadrada)

Peritonitis crònica en vedells

0

En una canal d’un vedell mascle d’onze mesos de raça creuada es van observar lesions vermelloses a les superfícies seroses de les diferents vísceres abdominals. Alguns nòduls limfàtics estàven reactius. (més…)

SESC-020-15 (quadrat)
SESC-020-15 (quadrat)

Quin és el teu diagnòstic? (18)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (més…)

SESC-009-15 (quadrada)
SESC-009-15 (quadrada)

Miositis i esteatitis granulomatosa en una euga

1

En una euga de 15 anys de raça hispano-bretó s’observen múltiples lesions nodulars, petites (<2mm) i de distribució miliar generalitzada per la musculatura i el teixit adipós de la canal. (més…)

Go to Top