I Curs de Citometria de flux: Fonaments Bàsics, Teòric-Pràctics i d’Anàlisi


S’obre el termini d’inscripció del “I Curs de Citometria de flux: Fonaments Bàsics, Teòric-Pràctics i d’Anàlisi”. Aquest curs, que es celebrarà entre els dies 23 i 26 de novembre a les instal·lacions de l’IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) té com a objectius proporcionar els fonaments bàsics de la citometria i la separació cel·lular, amb el maneig de diferents equips i configuracions que ara es troben al mercat i amb la presentació de múltiples aplicacions dels mateixos. Un dels fets diferencials serà el treball en condicions de bioseguretat 3, ja que un dels equips d’anàlisi i separació  cel·lular es troba dins de la Unitat d’Alta Seguretat Biològica de l’IRTA-CReSA.

El curs està dirigit a alumnes de grau, màster, o postgrau de ciències de la vida, però també a tota mena de personal de l’àmbit biosanitari que vulgui iniciar-se amb certa profunditat en el camp de la citometria. Aquest curs té un preu de 610 euros i ha estat dissenyat per a un màxim de 20 persones per permetre fer, amb molta proximitat i interacció amb el professorat, les sessions pràctiques. L’admissió es farà per rigorós ordre d’inscripció i abonament del curs.

Si voleu més informació, cal dirigir-se a Lorena Córdoba, Tel: 935 813 284 o a l’e-mail: serveis.cientificotecnics@irta.cat

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: