CReSA Training Programs
Per a més informació
Elisabet Rodríguez González
Responsable de Comunicació
Tel.: 935814564
Fax: 935814490

Els CReSA Training Programs són cursos i programes de formació organitzats pel CReSA a petició d'administracions i empreses. Aquests programes versen sobre temes relacionats amb les competències i coneixements dels investigadors del centre.  L'oferta formativa va dirigida a veterinaris, biòlegs, productors, tècnics de laboratori, periodistes científics, estudiants i altres professionals relacionats amb les ciències de la salut, que pertanyen tant al sector públic com al sector privat.

Descarregui’s el fulletó informatiu:

 

¡Recomana aquesta pàgina!: