Qui som?

El Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA és un centre propi de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), un institut adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. La recerca de l’IRTA-CReSA s’emmarca dins de l’Àrea de Producció Animal i al Programa de Sanitat Animal. Dins d’aquest programa, la recerca es classifica en tres subprogrames: 1) Malalties endèmiques, 2) Malalties exòtiques i 3) Epidemiologia i anàlisi de risc.

 • Desenvolupem programes de recerca i desenvolupament dins de l'àmbit de la sanitat animal.
 • Transferim al sector els avenços científics que assolim.
 • Prestem serveis dins de l’àmbit de la recerca i el desenvolupament tecnològic, mitjançant programes concertats d'R+D.
 • Assessorem a les empreses en el sector agroalimentari, l’administració pública i donem suport tecnològic en l’àmbit de la salut animal.
 • Organitzem programes de formació científica i tècnica.

* La construcció i l'equipament científic han estat cofinançats amb fons FEDER

1999
 • Es constitueix la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), el 21 de desembre de 1999.

2000
 • El CReSA inicia les activitats al mes de gener de l’any 2000.
 • S’exposa el projecte CReSA a la comunitat científica i universitària, a les empreses i a les institucions.
 • Es participa per primer cop com a CReSA en convocatòries públiques de projectes d’investigació.

2001-2002
 • Es constitueix el Consell Assessor del CReSA.
 • Se signa un conveni de col·laboració amb el CISA-INIA de Valdeolmos.
 • S’inicia el conveni amb PRIOCAT al 2001 i es defineix com a laboratori de referència en malalties priòniques a Catalunya.
 • S’incrementa considerablement la plantilla de personal investigador i de suport.

2003
 • S’inicien les obres de l’anomenada fase 3, que comprèn les dues plantes de despatxos i laboratoris convencionals.
 • El dia 15 de setembre s’inaugura el CReSA, en un acte presidit pel Honorable Conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya, amb presència dels membres del Patronat i del Consell Assessor, del Director de l’INIA, senyor Cazorla, i d’unes 250 persones més.
 • El Patronat aprova la proposta d’organigrama del CReSA.
 • Es crea un Marc de col·laboració estable CReSA-DARP, amb encàrrecs de servei.
 • Es crea un conveni de Campus CReSA-UAB, que permet participar en els serveis i atencions a l’abast del personal de la UAB al campus i gaudir-ne.

2004
 • Finalitza la construcció de l’edifici del CReSA.
 • Es consolida l’estructura orgànica del CReSA.

2005
 • S'estrena el nou edifici, ubicat al campus de Bellaterra de la UAB, al mes de febrer de 2005.
 • S'inicien els treballs a la Unitat de Biocontenció, al mes d’octubre de 2005.
 • S'inicia un cicle de Seminaris de caràcter formatiu i de recerca en Sanitat Animal en col·laboració amb el Departament de Sanitat i Anatomia.

2006-2008
 • El CReSA pren la coordinació, dins del Programa CONSOLIDER-INGENIO 2010 del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC), del projecte multidisciplinari PORCIVIR (Patogènia de les malalties víriques porcines) en el qual participen els 5 grups nacionals d’investigació més avançats en aquesta matèria (CReSA, CISA-INIA, UCM, CBM-CSIC i CNB-CSIC).

2009 - 2011
 • La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya acredita el compliment de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) al CReSA.
 • El CReSA entra a formar part de la Xarxa Europea per a el Diagnòstic de Malalties Virals “Importades” (ENIVD).
 • Es constitueix el Consell Científic Assessor del CReSA, format per experts reconeguts procedents d’Alemanya, Espanya, França i Holanda.
 • El CReSA comença a col·laborar amb la xarxa NADIR (Network of Animal Disease Infectiology Research Facilities).

¡Recomana aquesta pàgina!: