Servei de suport a escorxadors

El servei de suport a escorxadors, el SESC, és una iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el CReSA.

Per contractar el Serveis del SESC us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: suport.escorxadors@cresa.uab.cat i us farem arribar les nostres tarifes i ofertes.

Objectius:

L’objectiu del SESC és el de donar un suport diagnòstic a les actuacions dels veterinaris oficials d’escorxador en la responsabilitat que tenen sobre la destinació dels animals i de les carns després de dur a terme les inspeccions ante mortem i post mortem, d’acord amb la seva formació i experiència, els procediments aprovats i la normativa legal.

Per això es posa a l’abast dels serveis oficials veterinaris un mitjà a través del qual poder canalitzar les seves consultes.

El SESC pretén donar un abordatge integral a la solució de les consultes, amb aquesta finalitat engloba dos aspectes:

  • Consultes telemàtiques Protocol de tramesa d'informació i terminis orientatius d'analisi de mostres per consultes telemàtiques
  • Anàlisis laboratorials: possibilitat de remesa de mostres i anàlisi. Protocol de tramesa d'informació i terminis orientatius d'analisi de mostres per diagnòstic laboratorial

En aquests enllaços s’estableixen les funcions de cada un dels dos aspectes i es defineix el protocol de tramesa d’informació i terminis orientatius d’anàlisi de  mostres.

¡Recomana aquesta pàgina!: