Emissió d'informes

El SESC gestionarà tant l’enviament de les mostres als serveis com la tramesa dels informes dels serveis als veterinaris que han fet la consulta.

Respostes:

  • Enviades a l’adreça de correu electrònic introduïda al formulari.
  • Còpia al departament que contracta el servei, per a control i seguiment.

Informes:

  • S’enviarà al inspector que ha fet la sol•licitud un informe d’assessorament del SESC per correu electrònic que inclourà els resultats dels anàlisis sol•licitats.
  • Els originals dels informes s’emmagatzemaran a l’arxiu del CReSA.

La plana del SESC també inclou un enllaç a HISTORIAL DE CONSULTES que consisteix en una blog on, de forma periòdica, es publicarà un resum de les consultes rebudes amb la corresponent resposta i les imatges aportades. En aquest historial no apareixerà informació de l’establiment o l’inspector que ha realitzat la consulta.

Mitjançant una llista de distribució s’informarà de les actualitzacions de l’historial. S’inclouran en aquesta llista els correus electrònics de les persones que hagin realitzat consultes i de tothom qui ho sol·liciti.

Emmagatzemament de les dades: es mantindrà una base de dades amb la informació de totes les consultes rebudes.

¡Recomana aquesta pàgina!: