Unitat de Malalties espongiformes (PRIOCAT)
  • El Laboratori PRIOCAT centra actualment les seves activitats de recerca en la patogènia de les malalties priòniques i neurodegeneratives dels animals, posant especial èmfasi en les tècniques de detecció de proteïna priònica.

  • PRIOCAT col·labora amb el Departament de Salut i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya com a laboratori de referència en diagnòstic i confirmació de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (EET) Animals a Catalunya, és a dir, l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) i la tremolor ovina (TO) o scrapie.

  • En aquest laboratori, s’analitzen els encèfals dels remugants de tot el territori  català amb les proves ràpides (ELISA) i es confirmen, amb tècniques histològiques i immunohistoquímiques, els resultats positius o dubtosos.

 

El laboratori PRIOCAT participa en les tasques desarrolladles dins del projecte EFA 85/05-COTSA  otorgat al Departament de Medicina i Cirurgía Animals de la UAB: Cooperació transpirenaica en seguretat dels aliments d’origen oví i capri. El projecte estudia la permeabilitat de l’agent causal de la tremolor ovina atípica en altres espècies d’interès ramader.

Aquest projecte està finançat pel POCTEFA (www.poctefa.eu) programa europeu de cooperación territorial Espanya-França-Andorra amb el suport del FEDER. El programa està gestionat per la CTP (www.ctp.org).


Descripción: logo_europa_fondos_feder.jpg
Invirtiendo en nuestro futuro
Investir dans notre avenir

Descripción: logo_cooperaci_n.jpg


 
¡Recomana aquesta pàgina!: