Memòria d’activitats

La Memòria d’activitats ofereix informació sobre aspectes corporatius del CReSA (estructura i organització, personal i objectius), i reflecteix tota la tasca realitzada per cada una de les unitats d’investigació al llarg de l’any: línies de recerca, projectes, publicacions, tesis doctorals, treballs de recerca, convenis, contractes, cursos, seminaris, conferències, participació en comitès avaluadors, i altres activitats científiques d’interès.

 

 

El format PDF requereix el programa Adobe Acrobat Reader per ser llegit, es pot descarregar gratuïtament polsant sobre el imatgepdf
¡Recomana aquesta pàgina!: