Busquem llicenciats en l’àrea de Biomedicina (Veterinària, Medicina, Biologia, Farmàcia, Immunologia, Bioquímica, Biotecnologia o similars), amb interès per dur a terme una tesi doctoral en l’àmbit de la sanitat animal.

El CReSA té com a objectiu general, la recerca i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de la sanitat animal, en tots els seus aspectes, en col·laboració amb altres institucions i el sector privat.

Actualment, el centre es troba en fase de creixement donat el seu compromís amb la millora i innovació continuada en l’àmbit de la sanitat animal, fet que comporta un increment paral·lel en el número de projectes de recerca i de contractes amb empreses privades i altres institucions. Per aquesta raó, constantment es requereix la incorporació de nou personal investigador, capaç de dur a terme les tasques ensementades en projectes i contractes actuals i futurs.

Una de les peces claus d’aquesta recerca són els becaris predoctorals, que desenvolupen la seva tesi doctoral en el centre i participen activament en els projectes de recerca sota la supervisió d’investigadors experimentats.

En aquesta secció, trobaràs diverses fórmules que et permetran unir-te a l’equipo investigador del CReSA com a becari predoctoral.

OpciÓ 1: Beques predoctorals en convocatoris pÚbliques

Aquesta fórmula et permetrà dur a terme l’activitat investigadora associat/da a un projecte vigent en el CReSA. Per a aconseguir-ho, hauràs de contactar amb el investigador responsable del projecte amb la finalitat de sol·licitar una beca per a doctorat en el marc de les convocatòries ofertes per diverses administracions públiques, ja siguin autonòmiques, estatals o internacionals.

El candidat haurà de ser llicenciat en l’àrea de Biomedicina i Ciències de la Salut (Veterinària, Medicina, Biologia, Farmàcia, Bioquímica, Biotecnologia o similars) i tenir un expedient acadèmic igual o superior a 2 amb la finalitat de poder optar a beca predoctoral (FPU, FPI o similars).

A continuació mostrem els projectes vigents en el CReSA que desitgen incorporar becaris predoctorals:

 Biologia i control d'infeccions transmeses per vector a Europa (EDENext)


  • Convocatoria FP7 HEALTH 2010 (Unió Europea)
  • Investigador responsable i persona de contacte: Nitu Pagès
  • Correu electrònic: nitu.pages@irta.cat

 Epidemiologia de Campylobacter en granges de pollastres d’engreix: prevalença, subtipus existents, factors de risc i dinàmica de la infecció en granges


  • Investigador responsable i persona de contacte: Dra. Marta Cerdà Cuéllar
  • Correu electrònic: marta.cerda@irta.cat

OpciÓ 2: Beques predoctorals associades a projectes

Mitjançant aquesta fórmula, podràs iniciar la teva carrera investigadora desenvolupant la teva activitat com a becari associat a un projecte de recerca vigent, i obtenint el teu finançament a través d’aquest projecte.

Convocatòria tancada. Comunicarem propers terminis més endavant.


OpciÓ 3 : Beques predoctorals mitjanÇant el programa de doctorat industrial

Aquesta opció permet realitzar la tesis doctoral dins del marc d’un conveni de col.laboració entre el CReSA i una empresa privada.   Els requisits que ha de complir el doctorand/da per tal d’entrar en aquest conveni són els següents:

  • Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari
  • Tenir un expedient acadèmic igual o superior a 1.6.

Convocatòria tancada. Comunicarem propers terminis més endavant.

Per més informació sobre el programa de doctorat industrials, consulteu la pàgina: doctoratsindustrials.gencat.cat

 

¡Recomana aquesta pàgina!: