Els nostres serveis

Els Serveis Cientificotècnics del CReSA consten d’infraestructures i equipaments que donen suport a la recerca, a la innovació i a la transferència de coneixement en l’àmbit de les ciències de la salut. Aquests serveis compten amb l’assessorament i l’assistència tècnica de personal altament qualificat.

La indústria i altres usuaris externs tenen la possibilitat d’utilitzar algunes de les infraestructures i equipaments oferts dins dels Serveis Cientificotècnics del CReSA.

Servei de citometria

La citometria de flux és l‘anàlisi de les característiques de cèl·lules mitjançant la mesura automatitzada de les propietats particulars de les cèl·lules . Aquesta tecnologia té aplicacions en nombrosos camps de les ciències de la vida.
Més informació

Servei de microscòpia

El microscopi de fluorescència és una variació del microscopi de llum ultraviolada en el que els objectes són il·luminats per rajos d’una determinada longitud d’ona per tal d’excitar els estats electrònics de fluorocroms presents a la mostra. Aquestes molècules emeten llum visible amb una freqüència o color característics.
Més informació

info

contacta amb nosaltres

Contacta

Per a més informació sobre els nostres serveis, contacti’ns a: serveis.cientificotecnics@irta.cat

CReSA

Situació

Direcció: CReSA. Edifici CReSA.
Campus UAB. 08193 Bellaterra.Tel. 93. 581 32 84 Fax. 93. 581 44 90