Servei de citometria

La citometria de flux és l‘anàlisi de les característiques de cèl·lules mitjançant la mesura automatitzada de les propietats particulars de les cèl·lules . Aquesta tecnologia té aplicacions en nombrosos camps de les ciències de la vida.

El servei de Citometria del CReSA és l’únic servei de Catalunya que disposa d’un citòmetre FACSAria I (BD) en condicions de Bioseguretat de nivell 3 (NBS3), a més d’un servei de citometria a Laboratoris de Bioseguretat de nivell 2 (NBS2).

 

FONAMENT

La citometria de flux (CMF) és una tècnica d’anàlisis cel·lular que implica mesurar les característiques de dispersió de llum i fluorescència que posseeixen les cèl·lules quan se les fa passar a través d’un raig de llum de forma individualitzada. La detecció i identificació de molècules i estructures cel·lulars s’assoleix gràcies a l’ús de marcadors fluorescents i anticossos conjugats. Els paràmetres que es mesuren de forma simultània per a cada cèl·lula són:

  1. Dispersió frontal (forward scatter), valor proporcional a la mida cel·lular.
  2. Dispersió lateral (side scatter), proporcional a la quantitat d’estructures granulars o complexitat de la cèl·lula.
  3. Intensitats de fluorescència a diferents longituds d’ona.