Citometria – Equips

Citometria en Unitat de Bioseguretat de nivell 3 (NBS3)

FACSAria I (BD)

FACSAria I (BD)

La Unitat de Citometria ofereix serveis d’adquisició, separació cel·lular i anàlisi en el citòmetre separador cel·lular FACSAria I (BD). El citòmetre consta de tres làsers (405, 488 i 633 nm), arriba a adquirir 70.000 events per segon i permet una anàlisis multicolor per 13 senyals fluorescents i dos paràmetres de dispersió de llum.

 

 

 

La separació cel·lular pot ser de fins a quatre poblacions, hi ha diferents adaptadors, segons allò que es desitgi separar:

  • 4 poblacions en tubs de 1 ml
  • 4 poblacions en tubs de 5 ml
  • 2 poblacions en tubs de 5 ml
  • 2 poblacions en tubs de 15 ml

Comptem amb l’ adaptador ADCU (Automated Cell Deposition Unit) per fer sorting en diferents tipus de plaques i portaobjectes.

El Software és el FACSDiva. A l’exterior de la Unitat de Biocontenció de CReSA hi ha un segon terminal per analitzar posteriorment sense necessitat d’entrar novament a la Unitat.

Citometria a Laboratoris de Bioseguretat de nivell 2 (NBS2)

La Unitat de Citometria ofereix serveis de citometria amb un citòmetre Coulter Epics XL.

 Coulter Epics XL

Coulter Epics XL