Citometria – Tarifes

Citometria en Unitat de Bioseguretat de nivell 3 (NBS3)

Preus/hora

Tarifa B

Usuaris UAB

Tarifa C

Usuaris externs

Separació cel·lular
FACSAria 55 € 120 €
Suplement ACDU 15 €
Suplement esterilitat 10  € (per sessió)
Citometria de flux
Citòmetre analitzador 25  € 50  €
Altres serveis
Anàlisi de dades 25 € 50 €

Citometria en Unitat de bioseguretat de nivell 2 (NBS2)

Preus/hora

Tarifa A

Usuaris UAB

Tarifa B

Usuaris institucions  públiques

Tarifa C

Usuaris institucions privades

Coulter Epics XL (no inclou suport tècnic) 20 € 40 € 60 €