Microscòpia – Equip

El CReSA disposa d’un microscopi de fluorescència Nikon Eclipse 90i acoblat a una càmera fotogràfica, que captura les imatges a partir d’una aplicació Nikon ACT-1 vers.2. El microscopi disposa de tres filtres (DAPI, FITC i TRITC) i d’un revòlver amb objectius de 2x, 4x, 10x, 20x, 40x y 100x.

Aquest microscopi permet realitzar observacions de fluorescència, contrast de fase, camp brillant i camp fosc.

Disposa d’enfocament automàtic de la preparació.

Entre altres activitats, es realitzen lectures de fluorescències de cèl•lules transfectades, lectures de epifluorescència, FISH, etc.

Microscopi de fluorescència Nikon Eclipse 90i

Microscopi de fluorescència Nikon Eclipse 90i