Microscòpia – Tarifes

Preus/hora Usuaris UAB Usuaris externs
Cost mínim de la primera sessió 50 € 80 €
Hora de tutoria tècnica 20 € 30 €
Hora d’autoservei 15 € 25 €